Samenvatting bestuursvergadering van 6 januari 2015 PDF Afdrukken

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
1.     Contributie
2.     Kortingsregeling
3.     Bevrijdingsvuur estafette
4.     Zwem-loop 17 januari
5.     Baanwedstrijden in 2015
6.     Jurycursus
7.     Vernieuwing website
8.   L
edenvergadering

1.     Contributie en kortingsregeling
Elk jaar wordt de contributie geïndexeerd. De nieuwe bedragen kan je terug vinden op de site onder http://www.dynamica-sport.nl/index.php/clubinfo/lid-worden/contributie . Voor leden die al lid waren op 30 juni 2014 is een overgangsregeling van toepassing.

2.     Kortingsregeling
Inschrijven voor wedstrijden en prestatielopen. Deze regeling is per 1 januari 2015 gewijzigd. De regeling is per 2015 als volgt:
2.1.   Bij deelname aan door Dynamica georganiseerde loopevenementen krijgen leden 50% korting op het inschrijfgeld. Dit geldt niet als Dynamica slechts ondersteunend is aan een organisatie.
2.2.   Het bovenstaande is alleen van toepassing indien vooraf wordt ingeschreven.
2.3.   Inschrijven voor wedstrijden bij andere verenigingen wordt niet meer vergoed.
De kortingsregeling voor het inschrijven bij wedstrijden voor pupillen en junioren blijft ongewijzigd. Deze inschrijfgelden worden door de vereniging vergoed.

3.     Bevrijdingsvuur estafette.
Namens Dynamica heeft Jack van Aspert deze estafette in het verleden georganiseerd. We blijven het een mooi initiatief vinden maar zien geen kans dit nu georganiseerd te krijgen.

4.     Zwem-loop 17 januari
Er zijn meer dan 75 aanmeldingen dus gaat de zwem-loop door. Maximaal 125 mensen kunnen deelnemen, dus er is nog plaats.

5.     Baanwedstrijden in 2015.
In 2015 staan de volgende baanwedstrijden op het programma. 
5.1.   maandag 6 april Paaseiwedstrijden 10.00 - 13.00 uur
5.2.   zaterdag 18 april CD competitiewedstrijd ( is aangevraagd) 10.00 - 17.00 uur
5.3.   donderdag 7 mei Open Avondbaanwedstrijd 18.30 - 21.30 uur
5.4.   zaterdag 13 juni Athletics Champs wedstrijd voor pupillen 10.00 - 13.00 uur
5.5.   zaterdag 11 juli Zeeuws Kampioenschap pupillen en CD junioren 10.00 - 17.00 uur
5.6.   vrijdag 18 september Open Avondbaanwedstrijd 18.30 - 21.30 uur 
5.7.   zaterdag 26 september Clubkampioenschappen  10.00 - 13.00 uur
NB: De wedstrijd van 18 april is nog niet zeker omdat de toewijzing daarvan door de bond gebeurd. Dit is in de loop van deze maand bekend. Let op de site. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid dat we op zondag 12 juli nog een ZK senioren organiseren 10.00 - 17.00 uur.

6.     Jury cursus
De Jurycursus staat gepland voor 28 februari en 21 maart. Er is nog plaats dus opgave is nog mogelijk.

7.     Vernieuwing van de Website.
Naar aanleiding van klachten over de leesbaarheid en bereikbaarheid heeft het bestuur besloten tot vernieuwing van de website over te gaan. We hebben een programma van eisen opgesteld en aan verschillende bedrijven een offerte gevraagd. Samen met de webbeheerders zullen we met enkele het gesprek gaan voeren.

8.     Ledenvergadering
De ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 april 2015


Voor verslag, 9-1-2015 Wim van Dijk

 
Joomla templates by a4joomla