Samenvatting bestuursvergadering van 7 april 2015 PDF Afdrukken

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
1.     TV en internet aansluiting
2.     Clinics met toptrainers
3.     Verhoging kosten sportfaciliteiten
4.    Informatiebijeenkomst ouders van pupillen
5.     Clubhuis
6.     Clubblad
7.     Ledenvergadering

1.     TV en internet aansluiting
In de komen week zal de TV en internet aansluiting in het clubhuis gerealiseerd worden. Wanneer er echt via Wi-Fi gewerkt kan worden is nog niet zeker. Dan moet er natuurlijk ook nog een TV komen. Wie wil als TV/Smartbord sponsor op treden? 

2.     Clinics met toptrainers
Clinics toptrainers zal worden ingebracht bij VZA met vraag wat status is bij verenigingen en welke mogelijkheden er zijn. Als het zover is zullen we daarover berichten.  

3.     Verhoging kosten sportfaciliteiten
Iedereen is op de hoogte van de moeilijke financiële situatie van de gemeente Vlissingen. Vorig jaar is er door het college vastgesteld dat er op de sport ( in de meest brede zin van het woord) tot 2018 een ombuiging gerealiseerd zal moet worden van 1.5 miljoen euro. Een van de voorstellen was om de huur van de accommodaties drastisch te verhogen. De Sportraad heeft een tussen voorstel gedaan waarbij de verhoging minder hoog is. Hierdoor kan voorkomen worden dat we het lidmaatschapsgeld zouden moeten verhogen. We wachten even de reactie van de gemeente af.

4.     Informatiebijeenkomst ouders van pupillen.
Op donderdag 19 maart 2015 is tijdens de pupillentraining voor ouders een informatiebijeenkomst gehouden. De presentatie die werd gehouden ging in op vragen over trainingsaanpak, de verschillende soorten wedstrijden, hoe zit de informatievoorziening in elkaar, wat gebeurt er als pupillen junioren worden, wie zit er eigenlijk in de Jeugd Technische Commissie en wat doet de Jeugd Activiteitencommissie allemaal voor leuke dingen voor onze jeugd? Beloofd is dat de presentatie beschikbaar gesteld zou worden via de website. http://dynamica-sport.nl/images/stories/2015/Infoavond%20Dynamica%2019%20maart%202015%202.pdf

5.     Clubhuis.
De kantine kan ook gebruikt worden als clubhuis. Binnenkort zullen de trainers nog een instructie ontvangen. We hopen dat het een echt clubhuis gaat worden.

6.     Clubblad.
Het bestuur heeft besloten het clubblad in een luxe vorm twee maal per jaar uit te brengen. Het blad zal dan meer een naslag en informatiebron zijn. De eerste versie zal in augustus verschijnen, de tweede in december.

7.     Ledenvergadering
De ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 april 2015. Op deze ledenvergadering zullen we afscheid nemen van Jan Bostelaar en Edwin van Alphen als nieuwe voorzitter voordragen. Ook zal het hernieuwde lidmaatschap van Erwin Harmes aan de orde komen. Vermoedelijk zal hiervoor gestemd moeten worden. Ouders van jeugdleden kunnen namens hun kinderen stemmen en mocht u verhinderd zijn dan kunt u een ander lid van de vereniging machtigen namens u te stemmen. Een lid kan maximaal één machtiging hebben.
Door een e-mail aan het bestuur van Dynamica te sturen kunt u aangeven wie u gemachtigd hebt.


Voor verslag, Wim van Dijk

08-04-2015

 

 

 
Joomla templates by a4joomla