nieuws van het bestuur
Nieuwe juryleden PDF Afdrukken
Onlangs hebben we bij Dynamica een cursus Jury Algemeen nieuwe stijl gehouden.
Deze cursus is gegeven door onze wedstrijdleiders/scheidsrechters  Johan en Stefan Stokman.
Ook de nieuwe wedstrijdvorm van de Athletics Champs kwam aan de orde.
Lees meer...
 
Leden Dynamica staan achter beleid bestuur. PDF Afdrukken

Op de Algemene Ledenvergadering van atletiekvereniging Dynamica van 22 april heeft een meerderheid van de leden zich achter het beleid van het bestuur geschaard en zich uitgesproken tegen de terugkeer van een voormalig lid. Dit volwassen voormalig lid was vertrokken na een kwestie rondom grensoverschrijdende berichten naar een jeugdlid van de vereniging.

Op de ledenvergadering was het verzoek tot terugkeer van een voormalig lid een belangrijk agendapunt , waarbij zowel het bestuur als medestanders van het voormalig lid hun standpunt hebben toegelicht. Het bestuur is van mening dat het voormalig lid nu niet kan terugkeren, reden hiervoor is dat het bestuur de verantwoording draagt voor het zoveel mogelijk creëren van een veilige sportomgeving voor alle leden. Daarbij staat de veiligheid van de jeugdleden van Dynamica voorop. Het bestuur vindt dat een verzoek voor nieuw lidmaatschap van het voormalig lid pas over een jaar weer bekeken kan worden. Een grote meerderheid staat achter het beleid van het bestuur: 42 leden vinden dat het voormalig lid per direct weer lid moet kunnen worden, 188 vinden van niet.

 
Samenvatting bestuursvergadering van 7 april 2015 PDF Afdrukken

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
1.     TV en internet aansluiting
2.     Clinics met toptrainers
3.     Verhoging kosten sportfaciliteiten
4.    Informatiebijeenkomst ouders van pupillen
5.     Clubhuis
6.     Clubblad
7.     Ledenvergadering

Lees meer...
 
Ledenvergadering 2015 stukken PDF Afdrukken

Ledenvergadering Woensdag 22 april 2015.

Start 20.00 uur in aan het Weyevlietplein 7-13, 4385 CH Vlissingen Gebouw B
Scholengemeenschap Scheldemond, naast de gymzaal van de jeugdwintertraining.

 

Toelichting op de agendapunten:
Verkiezing bestuur:
Voorzitter Jan Bostelaar treedt af. Het bestuur stelt voor om Edwin van Alphen als voorzitter te benoemen.

Veiligheidsbeleid:
Verantwoording van het bestuur over het gevoerde beleid rondom grensoverschrijdend gedrag. In de Ledenvergadering zal het bestuur zich verantwoorden naar de leden en zullen wij een uitgebreide toelichting geven op onze werkwijze in de kwestie grensoverschrijdend gedrag. Kern hiervan is dat het bestuur de verantwoording draagt voor het zoveel mogelijk creëren van een veilige sportomgeving voor alle leden. Daarbij staat de veiligheid van de jeugdleden van Dynamica voorop. Daarnaast circuleert een petitie 'hernieuwd lidmaatschap'. Dit punt zal daarom worden geagendeerd. 

Wij vragen u allen aanwezig te zijn bij de ledenvergadering en hierbij uw stem te laten horen!

Vergaderstukken:
Agenda
Concept verslag ledenvergadering 23 april 2014
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie
Jaarverslag Technische commissie
Jaarverslag Jeugd Technische Commissie
Jaarverslag Jeugd Activiteiten Commissie
Jaarverslag Triatloncommissie
Jaarverslag Sponsorcommissie
Jaarverslag Kantinecommissie
Jaarverslag Clubbladcommissie
Balans en staat van baten en lasten
Begroting 2015

 

 
Ledenvergadering 2015 PDF Afdrukken

Woensdag 22 april 2015.

Start 20.00 uur in Gebouw B aan het Weyevlietplein 7-13, 4385 CH Vlissingen
Scholengemeenschap Scheldemond, naast de gymzaal van de jeugdwintertraining


Beste leden, 
Het bestuur krijgt veel vragen over de wie er stemrecht en toegang tot de vergadering hebben. 

  1. Het is een besloten vergadering: alleen leden en ouders van jeugdleden jonger dan 15 jaar zijn welkom.
  2. Bij de ingang van de zaal krijgt u het aantal stembriefjes waar u recht op heeft. Dit wordt afgetekend op de recente ledenlijst per 21 april.  
  3. Ieder lid heeft 1 stem.
  4. Een ouder heeft als wettelijke vertegenwoordiger voor ieder jeugdlid jonger dan 15 jaar 1 stem.
  5. Ieder lid kan worden gemachtigd tot 1 stem van een ander lid (ouder dan 15 jaar). Dit kan met een schriftelijke getekende machtiging of het verhinderde lid kan tot 24 uur voor de vergadering met het bij de vereniging bekende mailadres vermelden wie er namens hem gemachtigd is.

De uitnodiging, een toelichting en de vergaderstukken kunt u vinden onder Clubinfo / Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Jan Rombout, secretaris Dynamica

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 32
Joomla templates by a4joomla