Op een voorjaars ledenvergadering (Column van de voorzitter) Afdrukken

Vier jaar geleden werd ik gekozen door jullie als voorzitter van Dynamica.

Pas gestopt als gemeente bestuurder vond ik het een uitdaging om de club een tijdje te mogen helpen. Komend uit die cultuur was het besturen van een atletiek club een hele verandering. Zowel voor mezelf als ook voor mijn mede bestuursleden. Een beetje vreemde eend in de bijt die nogal moest wennen aan wat er van je verlangd werd. Ik heb daarbij veel steun mogen ontvangen van de bestuursleden, in het bijzonder van onze toen zittende secretaris Louise. Dank daarvoor.

De opening van de baan met het nieuwe clubhuis was gelijk een hoogtepunt dat ik mocht meemaken. Veel werk was er toen al verricht maar er bleef genoeg over. Zo rolde ik vanzelf in het Dynamica gebeuren. De wedstrijden en de daarbij horende prijsuitreikingen waren voor mij een lust om te doen. Vooral de jeugd op en rond het podium is steeds weer een genoegen om mee te maken. Wat ik ook bijzonder leuk vind is de senioren atletiek die we samen met Piet hebben mogen uitrollen. Tot de dag van vandaag vind ik het bijzonder om onze club te zien functioneren. Door allerlei commissies wordt heel veel werk verricht. We hebben zeer veel gemotiveerde leden die een stukje bijdragen aan de activiteiten die we organiseren. Daar ben ik blij mee, alhoewel ik besef dat het altijd een beetje beter kan en dat er nog meer leden mogen ontdekken, dat een vereniging niet alleen uit consumenten bestaat.

Een van de zaken die ik bij mijn aantreden heb gesteld is dat ik zolang ik dat kon, ik zou blijven hardlopen. Dat is gelukt al gaat het op een drafje tegenwoordig. Een ander punt was de wens om een verjongingsslag te maken, zowel in het bestuur als in de commissies. Bovendien vond ik dat het bestuur meer herkenbaar moest zijn voor de leden. Beide doelstellingen zijn een heel eind gehaald. Het huidige bestuur bestaat uit actieve ‘jonge’ mensen die nog actief aan atletiek doen en een specifieke deskundigheid hebben.

 Nu bijna vier jaar verder is het moment gekomen het stokje over te dragen. Ik heb het bestuur in oktober vorig jaar verteld, dat ik na de voorjaars ledenvergadering stop als voorzitter.

Ik heb deze beslissing genomen om een aantal redenen. Ten eerste; het past in het club belang, ten tweede; ik heb wat last van lichamelijke beperkingen en wil wat meer privé tijd, ten derde; en misschien wel de belangrijkste, er is een naar mijn inzien goede kandidaat opvolger in de persoon van Edwin van Alphen die staat te trappelen om de club bekwaam leiding te geven. Ik wens het bestuur en in het bijzonder Edwin veel succes met het besturen van de club.

Ik heb besloten nog wel actief te zijn binnen de organisatie. Waar en op welke manier gaan we dit voorjaar bekijken.

Rest mij een iedereen te bedanken in het in mij gestelde vertrouwen zoals dat zo mooi heet. Ik vond het een mooie tijd en wens het bestuur en heel Dynamica veel goeds en jawel, veel beweging toe.

Groet Jan B.