Ledenvergadering 2015 Afdrukken

Woensdag 22 april 2015.

Start 20.00 uur in Gebouw B aan het Weyevlietplein 7-13, 4385 CH Vlissingen
Scholengemeenschap Scheldemond, naast de gymzaal van de jeugdwintertraining


Beste leden, 
Het bestuur krijgt veel vragen over de wie er stemrecht en toegang tot de vergadering hebben. 

  1. Het is een besloten vergadering: alleen leden en ouders van jeugdleden jonger dan 15 jaar zijn welkom.
  2. Bij de ingang van de zaal krijgt u het aantal stembriefjes waar u recht op heeft. Dit wordt afgetekend op de recente ledenlijst per 21 april.  
  3. Ieder lid heeft 1 stem.
  4. Een ouder heeft als wettelijke vertegenwoordiger voor ieder jeugdlid jonger dan 15 jaar 1 stem.
  5. Ieder lid kan worden gemachtigd tot 1 stem van een ander lid (ouder dan 15 jaar). Dit kan met een schriftelijke getekende machtiging of het verhinderde lid kan tot 24 uur voor de vergadering met het bij de vereniging bekende mailadres vermelden wie er namens hem gemachtigd is.

De uitnodiging, een toelichting en de vergaderstukken kunt u vinden onder Clubinfo / Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Jan Rombout, secretaris Dynamica