Ledenvergadering 2015 stukken PDF Afdrukken

Ledenvergadering Woensdag 22 april 2015.

Start 20.00 uur in aan het Weyevlietplein 7-13, 4385 CH Vlissingen Gebouw B
Scholengemeenschap Scheldemond, naast de gymzaal van de jeugdwintertraining.

 

Toelichting op de agendapunten:
Verkiezing bestuur:
Voorzitter Jan Bostelaar treedt af. Het bestuur stelt voor om Edwin van Alphen als voorzitter te benoemen.

Veiligheidsbeleid:
Verantwoording van het bestuur over het gevoerde beleid rondom grensoverschrijdend gedrag. In de Ledenvergadering zal het bestuur zich verantwoorden naar de leden en zullen wij een uitgebreide toelichting geven op onze werkwijze in de kwestie grensoverschrijdend gedrag. Kern hiervan is dat het bestuur de verantwoording draagt voor het zoveel mogelijk creĆ«ren van een veilige sportomgeving voor alle leden. Daarbij staat de veiligheid van de jeugdleden van Dynamica voorop. Daarnaast circuleert een petitie 'hernieuwd lidmaatschap'. Dit punt zal daarom worden geagendeerd. 

Wij vragen u allen aanwezig te zijn bij de ledenvergadering en hierbij uw stem te laten horen!

Vergaderstukken:
Agenda
Concept verslag ledenvergadering 23 april 2014
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie
Jaarverslag Technische commissie
Jaarverslag Jeugd Technische Commissie
Jaarverslag Jeugd Activiteiten Commissie
Jaarverslag Triatloncommissie
Jaarverslag Sponsorcommissie
Jaarverslag Kantinecommissie
Jaarverslag Clubbladcommissie
Balans en staat van baten en lasten
Begroting 2015

 

 
Joomla templates by a4joomla