lid worden PDF Afdrukken
Lid worden van Dynamica kan heel eenvoudig. Stuur een mail naar onze Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  en vul de gegevens in.
 

Proeftrainingen
Het is mogelijk om een gedurende een maand een aantal trainingen mee te maken. Neemt u hierover contact op met de ledenadministrateur.
 
Overschrijving
Wie lid wil worden van een andere atletiekvereniging dient een overschrijvingsformulier bij de nieuwe vereniging aan te vragen. Als aan alle verplichtingen (voornamelijk contributies en bondsgeld) is voldaan, stemt onze vereniging in met de overschrijving. De kosten hiervoor bedragen € 9,80.
 

Contributie

 

De contributie bedraagt per 1 januari 2015

Categorie

Contributie per maand

Wedstrijdlicentie

Pupillen (t/m 11 jaar)

€ 8,30

In contributie

Junioren (12 t/m 18 jaar)

€ 9,30

In contributie

Senioren

€ 8,65

Exclusief

Senioren triatleten (incl. zwemmen)

€ 16,45

Exclusief

Nordic Walking/gastleden/donateurs

€ 4,60

Exclusief

(Voor degenen welke lid waren van Dynamica op 30 juni 2014 is een overgangsregeling van toepassing)

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.


Inschrijfgeld
Bij het lid worden van de vereniging wordt een eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 13,30.

Bondscontributies
Ieder lid van Dynamica is verplicht lid van de atletiekunie. De bondscontributie (niet te verwarren met de wedstrijdlicentie) bedraagt voor 2015: pupillen 14,45, junioren, 15,25 en senioren/nordic walking 16,45. Vanaf 1 oktober is voor dat jaar ¼ deel van de bondscontributie verschuldigd.

Wedstrijdlicenties
Wanneer je wedstrijden wilt lopen dan is een wedstrijdlicentie nodig. Bij pupillen en junioren is de wedstrijdlicentie in de contributie verwerkt. De bondscontributie en eventuele wedstrijdlicentie worden jaarlijks automatisch geïncasseerd. Belangrijk hierbij is dat wie lid is op 1 januari van een jaar, de volle jaarcontributie betaald. De kosten van de wedstrijdlicentie voor senioren bedraagt voor 2015 € 22,25. Vanaf 1 oktober is voor dat jaar ¼ deel van de wedstrijdlicentie verschuldigd.
Opzeggingen voor het volgende jaar dienen altijd voor 25 november te geschieden. Indien de opzegging later dan 25 november wordt ontvangen en de atletiekunie de bondscontributie en/of wedstrijdlicentie voor het volgende jaar toch in rekening brengt zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen.

Betalingen
Alle betalingen geschieden via automatische-incasso en worden omstreeks het einde van de maand automatisch afgeschreven. Bondscontributies worden in de maand januari tegelijk met de normale contributie geïncasseerd of bij inschrijving. Wedstrijdlicenties worden in februari geïncasseerd of bij inschrijving.

Gezinscontributie
Drie of meer leden uit één gezin, mits allen wonende op hetzelfde adres, hoeven tezamen per jaar slechts maximaal € 225,60 aan verenigingscontributie te betalen. Aanvankelijk betalen alle (gezins)leden de normale maandelijkse contributie. In december van elk jaar kan bij de penningmeester een verzoek worden ingediend, vergezeld van een berekening van de betaalde bedragen in het betreffende kalenderjaar, om het teveel betaalde terug te ontvangen.

Van deze regeling zijn uitgesloten: zwemcontributies, eventuele incassokosten en de kosten voor eventuele licenties, evenals de lidmaatschapskosten voor de Atletiekunie en/of NTB en de inschrijvingskosten.

Medisch
Atleten die geblesseerd zijn kunnen – op voordracht van de trainer – een consult aanvragen bij Fysiotherapie & Trainingen van Anton Engels. Daarna is de atleet verplicht naar de huisarts te gaan.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van Dynamica kan op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. (b.v. opzegging in augustus, einde lidmaatschap 30 september).
Opzegging dient altijd schriftelijk bij de ledenadministratie (Brouwerijstraat 27, 4371 EJ Koudekerke) of per e-mail
( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) te geschieden.

Nederlandse Triatlon Bond
Wanneer je aan triatlons, run-bike-run ’s en/of zwemlopen wilt deelnemen, moet je een
NTB licentie aanvragen. De kosten van een atletenlicentie bedragen voor 2015 € 24,00.

Ledenadministrateur
Hans Pluijlaar, Brouwerijstraat 27, 4371 EJ Koudekerke, e-mail:
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
De vereniging heeft de volgende bankrekeningen:
ING bank NL92 INGB 0005 5674 25 t.n.v. Penm. Atletiek- en Duursportvereniging DYNAMICA
Rabobank NL27 RABO 0389 3497 12 (alleen Incassorekening)

 

 

 
Joomla templates by a4joomla