Samenvatting bestuursvergadering 12 mei 2015 PDF Afdrukken

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
1.     Ledenvergadering
2.     Voorzitterschap
3.     Internet aansluiting
4.     Clinic voor jeugdtrainers
5.     Stratenloopcircuit
6.   
Nieuwe loop: Urban Trail Middelburg

1.     Ledenvergadering

Dit jaar waren er 179 leden aanwezig op de ledenvergadering, deze vond daarom plaats in de kantine van Scheldemond in Vlissingen.
Op de ledenvergadering was het verzoek tot terugkeer van een voormalig lid een belangrijk agendapunt , waarbij zowel het bestuur als medestanders van het voormalig lid hun standpunt hebben toegelicht. Het bestuur is van mening dat het voormalig lid nu niet kan terugkeren, reden hiervoor is dat het bestuur de verantwoording draagt voor het zoveel mogelijk creĆ«ren van een veilige sportomgeving voor alle leden. Daarbij staat de veiligheid van de jeugdleden van Dynamica voorop. Het bestuur vindt dat een verzoek voor nieuw lidmaatschap van het voormalig lid pas over een jaar weer bekeken kan worden. Een ruime meerderheid van de leden heeft zich achter het beleid van het bestuur geschaard en zich uitgesproken tegen de terugkeer van een voormalig lid. Het verslag is binnenkort op de website te vinden.

2.     Voorzitterschap

Tijdens de ledenvergadering is, zoals gepland, afscheid genomen van onze voorzitter, Jan Bostelaar. Helaas hebben we momenteel geen nieuwe voorzitter en momenteel vervult Jan Rombout, de secretaris, de rol van vicevoorzitter. Pas na de zomer zal gericht worden gezocht naar een nieuwe voorzitter.

3.     Internet aansluiting

Vanaf heden kunt u in het clubhuis gebruik maken van wifi!

4.     Clinics voor jeugdtrainers
In samenwerking met andere Zeeuwse atletiekverenigingen wordt een clinic voor jeugdtrainers georganiseerd. Deze zal naar verwachting in oktober van dit jaar gaan plaatsvinden. Vanuit Dynamica zullen vanuit de JeugdTechnischeCommissie maximaal 5 trainers deelnemen aan deze clinic.

5.     Stratenloopcircuit
Deze zomer wordt weer het stratenloopcircuit worden gelopen. Helaas zijn er ook dit jaar weer problemen om voldoende vrijwilligers te krijgen voor deze lopen. Bij deze een oproep aan iedereen om u op te geven, indien u wilt helpen bij een van de stratenlopen. Binnenkort zullen we u hier ook gericht voor benaderen.

6.     Nieuwe loop: Urban Trail in Middelburg
Samen met Stichting behoud sporthal Nassaulaan zijn wij bezig met het organiseren van een nieuw evenement, de urban trail met start en finish op ‘de oude baan’ aan de Nassaulaan, waarbij door (gebouwen in) de binnenstad van Middelburg wordt.
Als alle voorbereidingen goed gaan en de vergunning van de Gemeente ook rond is zullen wij u hier nader over berichten. Maar noteert u 28 augustus alvast in uw agenda voor dit leuke nieuwe loopevenement!


 

 
Joomla templates by a4joomla