Samenvatting bestuursvergadering 7 juli 2015 PDF Afdrukken

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
1.    
Nieuwe Website.
2.    
Midzomerfeest.
3.    
Samenvatting bestuursvergadering 12 mei op de site.
4.    
Verhoging huurkosten en de contributie.
5.    
Gezamenlijke atletengroep VZA.
6.   Vakantie.

1.     Nieuwe Website
Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de website. We zullen nog even geduld moeten hebben maar september is de streef maand. Binnenkort zal dit ook op de oude website kenbaar gemaakt worden. 

2.     Midzomerfeest
Opnieuw is het Midzomer feest geslaagd. Tot in de kleine uurtjes hebben de deelnemers kunnen genieten van het eten en de sfeer. Een verslag van het feest met foto’s zien we op de site verschijnen. Dank voor alle mensen die hierbij geholpen hebben. Niet alleen de vrijwilligers maar ook de leden die het feest groots hebben gevierd. Volgend jaar weer?  

3.     Samenvatting bestuursvergadering 12 mei
De samenvatting van de bestuursvergadering van 12 mei was is helaas niet op de site verschenen, we hebben dat alsnog gedaan. 

4.     Verhoging huurkosten en de contributie.
Iedereen heeft kunnen lezen dat de gemeente Vlissingen de huur van de atletiekbaan met meer dan 30% heeft verhoogd. Het bestuur ziet voor de komende maanden nog mogelijkheden deze verhoging uit de reserves op te vangen, maar voor volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn. De penningmeester zal een plan maken hoe we, ook de toekomstige verhoging moeten vertalen in een contributieverhoging. Hoeveel de contributieverhoging zal bedragen is nog niet te zeggen maar dat zal zeker geen 30% zijn.

5.     Gezamenlijke atletengroep VZA.
Vanuit de verschillende atletiek verenigingen is het niet altijd mogelijk een volledig team af te vaardigen naar landelijke wedstrijden. Door de atleten van de verschillende verenigingen te bundelen onder het gezag van de Vereniging Zeeuwse Atletiek verenging zou dit mogelijk kunnen worden. Het is dan de bedoeling van leden die daarvoor in aanmerking komen worden kosteloos ook lid van de VZA. Voordat het zo ver is zullen eerst de statuten van de VZA moeten worden aangepast.

6.     Vakantie
De komende maand zullen de meeste mensen met vakantie gaan. Het bestuur wenst ieder een mooie zomer toe en hoopt elkaar weer eind augustus te treffen.

Voor verslag,

Wim van Dijk, 9-7-2015

 

 
Joomla templates by a4joomla